Szkolenie stacjonarne obejmuje minimum 184 godziny zegarowe w tym:
140 godziny praktyki
24 godziny teorii

Praktyka od pierwszych dni przy stole groomerskim z psami. Nauka od podstaw do wykończenia pracy - przechodząc stopniowe etapy groomingu podstawowego: kosmetyka, czesanie, kąpiele, suszenie, trymowanie, modelowanie.

Teoria
Dobrze widziana znajomość anatomii zwierząt i ras wg FCI

Każdy kończący szkolenie otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia groomingu oraz wzorce ras z własnymi opisami(które dokonuje pod koniec szkolenia).

Cena 3,500 zł

Kursy:
Kursy obejmują przygotowanie do pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej  w danej rasie.

1 dzień obejmuję naukę od 9 do 19 w tym praca z psem
Omówienie technik modelowania lub trymowania, zależnie od rasy

a) Kurs seminaryjny(teoria) - 200zł
b) Kurs warsztatowy(teoria i praktyka) - 300zł
Kursant sam określa ilość dni kursu.

Kursy przygotowawcze(teoretyczne i praktyczne)do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego:
Do egzaminu czeladniczego mogą przystąpić osoby prowadzące działalność powyżej trzech lat.
Do egzaminu mistrzowskiego, mogą przystąpić osoby prowadzace działalność powyżej sześciu lat.

Kursy mogą potrwać od jednego do kilku dni - w zależności od wiedzy kursanta. Ceny wynoszą tyle samo co zwykłe kursy.


Prowadzimy również wyjazdy szkoleniowe.

Szkolenia prowadzi osoba z tytułem mistrz groomingu - Bogusław Widera oraz technik weterynarii Grażyna Widera.